Het ondernemerschap is een onderwerp dat bij veel organisaties hoog op de agenda staat. De uitdaging is om dit agendapunt concreet te maken. Jupister helpt uw organisatie hierbij. Dit doen wij door de dagelijkse praktijk van de ondernemer voor uw organisatie inzichtelijk te maken.

Elke organisatie heeft zijn eigen wensen en ambities ten aanzien van het ondernemerschap. Daarom kijken wij hier eerst samen naar om onze ondersteuning zo goed mogelijk hierop te laten aansluiten. Aan de hand van deze werkwijze voeren wij diverse projecten door Nederland uit. Enkele voorbeelden zijn:

“De begeleiding van boventallige medewerkers van organisaties naar het zelfstandig ondernemerschap”

“Onderzoeken naar het ondernemersklimaat in een geografisch gebied”

“Beoordelingen van de haalbaarheid van offline en online ondernemingen”

“Begeleiding van klanten van organisaties bij het verkennen van de mogelijkheden van het zelfstandig ondernemerschap”

Het ondernemen zit Jupister in de genen. Ons DNA bestaat uit:

  • Contact met ondernemers door ondernemers
  • Actuele kennis van het lokale ondernemersklimaat
  • Inzet nieuwe technologie bij ondernemerschap
  • Snelle doorlooptijden
  • Korte communicatielijnen

Graag vertellen wij u hoe wij voor uw organisatie de brug kunnen slaan naar het ondernemerschap en de ondernemer.